رقیه زهرارقیه زهرا، تا این لحظه 1397 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد

دخترگلم💖رقیه زهرا💖همنام با دوشاهزاده ی نورانی

اهل دنیا!

سلام دخترعزیزم! دراین دنیا بعضی انسانهایی زندگی می کنن که شخصیت آدما براشون مهم نیس وباتوجه به ظاهر آدما ومنافع خودشون بادیگران رفتارمیکنن! وقتی من با اینها هم نشین می شم آرزو میکنم تاچهره ی زشتی داشتم یا لباسای شیکی نپوشم تا رفتاراونا باخودم رو بهتر بشناسم وهرگز قول زبان چرب ونرمشان رانخورم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت آنهابظاهر ادعای دوستی می کنن امادرواقع  مگسانند گرد شیرینی... تابهشون نفع برسانی باتو گرمنداما اگر سودی ازتو نبینن دهن به عیب جویی وانتقادت بازمیکنن وحتی عیبهایی برتو میذارن که درتو نیست.منم چون این دسته ازافراد دنیادوست رو میشناسم ه...
25 خرداد 1397

تکرار تاریخ؟!برجام وصلح امام حسن علیه السلام؟!؟

سه علت اساسی برای صلح امام حسن (علیه السلام) مطرح می شود که شامل1 کمبود نیرو و یار، 2.قوی بودن جبهه مقابل که دشمنان بودند، 3.اختلاف بین نیروهای خودی ها و خیانت آنها است .  حال این سئوال پیش می آید که آیا ما برخی کشورهای پیشرفته و منفعت طلب را به عنوان کشورهای قدرتمند تصور کرده ایم؟ بی تردید آنها در مقابل ایران قدرتمند نیستند، پس نمی توانیم بگوییم ما همانند شرایط امام حسن (ع) با دشمنی قدرتمند روبرو هستیم و چاره ای جز صلح و نرمش قهرمانانه نداریم. همچنین ما امروز همانند زمان امام حسن (ع) شاهد اختلاف میان ملت ایران و سایر ملت های مسلمان نیستیم و ملت جمهوری اسلامی در هر شرایطی حاضرند در برابر زیاده خواهی های ...
17 خرداد 1397
1